Integritetspolicy


Reservdelslådan respekterar Er kunders rättigheter.

 • Vi förbinder oss att skydda din integritet och att hantera information som du delger oss på ett säkert och konfidentiellt sätt.
 • Informationen som du delger oss kommer enbart att användas i vår affärsrelationen.
 • Vi kommer inte att delge din personliga information till någon tredje part.

Lite om hur vi hanterar den information Ni registrerar i vår shop.

 • All information kring vad Ni handlar, eller Er personliga information i Er profil lagras säkert & krypterat.
  Vi sparar inte personnummer.
 • Vanligtvis kontaktar vi dig av någon av följande anledningar:
  • För att erbjuda dig nya produkter.
  • För att påminna om en skickad order.
  • För att förtydliga uppgifter som du har angett i någon order eller retur.
  • För att svara på av Er ställd fråga eller önskemål gällande shoppens innehåll.


Om ni vill ha information kring de data som sparas om Er, följ denna länk: GDPR Personuppgifter
Övriga frågor:  Kontakta
Ansvarig för att GDPR efterlevs, är innehavaren av Reservdelslådan, Anders Friberg Kihlander.
Att GDPR efterlevs, är genomgånget den 10/5-2018.